Wet Kopen Op Afstand

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 7 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden.

Gebruik maken van het herroepingsrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden.

Zo moet tijdens deze termijn de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan LizalauKids retourneren. Producten die beschadigd, incompleet of voor langere tijd gebruikt zijn, komen niet voor retour sturen in aanmerking.

De kosten en het risico van het retourneerden zijn voor rekening van de klant. LizalauKids.nl is verplicht om binnen 30 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn (met aftrek van de gemaakte verzendkosten ).